banner-kingled

Nhóm sản phẩm chính hãng đèn KINGLED

Giảm giá!

Công suất (W): 6w
Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 100*25mm
Lỗ khoét : Ø 76 mm
Chất liệu : Nhôm đúc,Nhựa ABS

Giảm giá!

Công suất (W): 6w
Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 100*25mm
Lỗ khoét : Ø 76 mm
Chất liệu : Nhôm đúc,Nhựa ABS

Giảm giá!

Công suất (W): 8w
Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 120*30mm
Lỗ khoét : Ø 90 mm
Chất liệu : Nhôm đúc,Nhựa ABS

Giảm giá!

Công suất (W): 8w
Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 120*30mm
Lỗ khoét : Ø 90 mm
Chất liệu : Nhôm đúc,Nhựa ABS

Giảm giá!

Ánh sáng:  3 chế độ màu sắc
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø140*30mm
Lỗ Khoét: Ø110 mm
Công suất (W): 12w
Chất liệu : Nhôm đúc Nhựa ABS

Giảm giá!

Model: GL-1*10-V120 Công suất: 1*10w Nhiệt độ màu: 3000/4000/6000K Kích thước: 120*120*90 Lỗ khoét: 100*100  

Giảm giá!

Công suất (W): 2*10W
Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 227*120*90
Lỗ Khoét : Ø 210*105mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!

Công suất (W): 5w
Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø334*120*90mm
Lỗ Khoét : Ø 325*105mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!

Công suất (W): 20w
Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 150*70mm
Lỗ Khoét : Ø 130 mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!

Công suất (W): 16w
Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 130*70mm
Lỗ Khoét : Ø 110 mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: 1200mm
Công suất (W): 22w
Chất liệu : Nhôm đúc Nhựa ABS

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: 1200mm
Công suất (W): 18w
Chất liệu : Nhôm đúc Nhựa ABS

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: 600mm
Công suất (W): 9w
Chất liệu : Nhôm đúc Nhựa ABS

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: 1200mm
Công suất (W): 16w
Chất liệu : Nhôm đúc Nhựa ABS

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: 900mm
Công suất (W): 12w
Chất liệu : Nhôm đúc Nhựa ABS

Giảm giá!
32.000  20.800 

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: Ø 45*83mm
Công suất (W): 3w
Kiểu dáng: Tròn
Chất liệu : Nhựa Cao Cấp, Nhôm

Giảm giá!
40.000  26.000 

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: Ø 60*108mm
Công suất (W): 5w
Kiểu dáng: Tròn
Chất liệu : Nhựa Cao Cấp, Nhôm

Giảm giá!
50.000  32.500 

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: Ø 60*112mm
Công suất (W): 9w
Kiểu dáng: Tròn
Chất liệu : Nhựa Cao Cấp, Nhôm

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: Ø 60*117mm
Công suất (W): 13w
Kiểu dáng: Tròn
Chất liệu : Nhựa Cao Cấp, Nhôm

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: Ø 60*137mm
Công suất (W): 15w
Kiểu dáng: Tròn
Chất liệu : Nhựa Cao Cấp, Nhôm

Giảm giá!
220.000  143.000 

Công suất : 12w Điện áp : 90-265 VAC/50Hz Nhiệt độ màu : 3000/6000k Kích thước : 176*176*21 mm Lỗ khoét : 160*160mm

Giảm giá!
220.000  143.000 

Công suất : 12w Điện áp : 90-265 VAC/50Hz Nhiệt độ màu : 3000/6000k Kích thước : 176*21 mm Lỗ khoét : 160mm

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / TT / vàng Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k Kích thước: 600*600mm Công suất (W): 40w Lỗ khoét : 580*580 mm Chất liệu : Mica, hợp kim nhôm Siêu mỏng chỉ 9mm, vùng chiếu sáng lớn hơn

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: Ø 230*230*21mm
Công suất (W): 20w
Lỗ khoét : Ø 210*210 mm
Chất liệu : Mica, hợp kim nhôm

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: Ø 230*21mm
Công suất (W): 20w
Lỗ khoét : Ø 210 mm
Chất liệu : Mica, hợp kim nhôm

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / Vàng/ Trung tính
Chất liệu: Nhôm đúc
Kích thước: Ø 220*50mm
Công suất (W): 16w

Giảm giá!
4.700.000  3.055.000 

Ánh sáng: 10 chế độ màu sắc Nhiệt độ màu : 2800k / 6000k Kích thước: Ø 800*145mm/3,2kg Công suất (W): 56w Kiểu dáng: Tròn

Giảm giá!
1.550.000  1.007.500 

Ánh sáng: 3 chế độ màu sắc
Nhiệt độ màu : 2800k / 6000k
Kích thước: Ø 420*420mm/1,3kg
Công suất (W): 24w
Kiểu dáng: Tròn

Giảm giá!
1.180.000  767.000 

Ánh sáng: 3 chế độ màu sắc điều khiển từ xa
Nhiệt độ màu : 2800k / 6000k
Kích thước: Ø 450*91mm/1,3kg
Công suất (W): 24w
Kiểu dáng: Tròn

Giảm giá!
3.800.000  2.470.000 

Ánh sáng: 6 chế độ màu sắc điều khiển từ xa
Nhiệt độ màu : 2800k / 6000k
Kích thước: Ø 600*78mm/2,8kg
Công suất (W): 56w
Kiểu dáng: Tròn

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 110*65mm
Công suất (W): 12w
Kiểu dáng: Ống Bơ
Chất liệu : Mica

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 90*57mm
Công suất (W): 7w
Kiểu dáng: Ống Bơ
Chất liệu : Mica

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 90*100mm
Công suất (W): 7w
Kiểu dáng: Ống Bơ
Chất liệu : Nhựa Cao Cấp, Nhôm

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 90*100mm
Công suất (W): 12w
Kiểu dáng: Ống Bơ
Chất liệu : Nhựa Cao Cấp, Nhôm

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 110*130mm
Công suất (W): 15w
Kiểu dáng: Ống Bơ
Chất liệu : Nhựa Cao Cấp, Nhôm

Giảm giá!


Giảm giá!


Giảm giá!


Giảm giá!
228.000  148.000 


Giảm giá!


Giảm giá!
250.000  162.500 

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: Ø 137*115*55mm
Công suất (W): 10w
Chất liệu : Nhôm đúc Nhựa ABS

Giảm giá!
590.000  383.500 

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: Ø 213*171*67mm
Công suất (W): 30w
Chất liệu : Nhôm đúc Nhựa ABS

Giảm giá!
890.000  578.500 

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: Ø 287*369*93mm
Công suất (W): 50w
Chất liệu : Nhôm đúc Nhựa ABS

Giảm giá!
1.790.000  1.163.000 

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: Ø 287*369*93mm
Công suất (W): 80w
Chất liệu : Nhôm đúc Nhựa ABS

Giảm giá!
1.980.000  1.287.000 

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: Ø 391*316*94mm
Công suất (W): 100w
Chất liệu : Nhôm đúc Nhựa ABS

Giảm giá!
913.000  593.000 

Công suất (W): 10W
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Kích thước: 9*20*9 cm
Chất liệu : Nhôm cao cấp

Giảm giá!
913.000  593.000 

Công suất (W): 10W
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Kích thước: 9*20*9 cm
Chất liệu : Nhôm cao cấp

Giảm giá!
767.000  500.000 

Công suất (W): 2*5W
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Kích thước: 17*4*8 cm
Chất liệu : Nhôm cao cấp

Giảm giá!
767.000  500.000 

Công suất (W): 2*5W
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Kích thước: 17*4*8 cm
Chất liệu : Nhôm cao cấp

Giảm giá!
556.000  361.000 

Công suất (W): 8W
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Kích thước:11*2,8*9 cm
Chất liệu : Nhôm cao cấp

Giảm giá!
2.217.000  1.441.000 

Công suất (W): 5*3
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Chất liệu : Aluinium

Giảm giá!
1.020.000  663.000 

Công suất (W): 2*3
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Chất liệu : Aluinium

Giảm giá!
512.000  333.000 

Công suất (W): 1*3
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Chất liệu : Aluinium

Giảm giá!
512.000  333.000 

Công suất (W): 1*3
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Chất liệu : Aluinium

Giảm giá!
1.210.000  787.000 

Công suất (W): 3*3
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Chất liệu : Aluinium

Giảm giá!
4.919.000  3.197.000 

Công suất (W): 93w
Ánh sáng: trắng
Nhiệt độ màu : 6000k
Kích thước : 37*37+49*49+61*61cm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!
3.663.000  2.381.000 

Công suất (W): 75w
Ánh sáng: trắng
Nhiệt độ màu : 6000k
Kích thước : 49*49+61*61cm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!
6.750.000  4.388.000 

Công suất (W): 75w
Ánh sáng: trắng
Nhiệt độ màu : 6000k
Kích thước :: 90*90+70*70+50*50+30cm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!
4.450.000  2.893.000 

Công suất (W): 120w
Ánh sáng: trắng
Nhiệt độ màu : 6000k
Kích thước :: 90*90+70*70+50*50cm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!
2.800.000  1.820.000 

Công suất (W): 64w
Ánh sáng: trắng
Nhiệt độ màu : 6000k
Kích thước :50*50+30*30cm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!
1.850.000  1.202.500 

Công suất (W):100W
Ánh sáng: trắng
Nhiệt độ màu : 6000k
Kích thước : D320*H170mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!
2.550.000  1.657.500 

Công suất (W):150W
Ánh sáng: trắng
Nhiệt độ màu : 6000k
Kích thước : D320*H170mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!
3.250.000  2.112.500 

Công suất (W):200W
Ánh sáng: trắng
Nhiệt độ màu : 6000k
Kích thước : D320*H170mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!

Công suất (W): 11w/m
Ánh sáng: Trắng/ vàng
Nhiệt độ màu : 3000k/ 6000k
Chất liệu : Plastic

Giảm giá!
110.000  71.500 

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: 50m/cuộn
Công suất (W): 8W/M
Chất liệu : Phíp và dây đồng

Giảm giá!

Xuất xứ : Nhập Khẩu