Showing 1–24 of 26 results

Giảm giá!
913.000  593.000 

Công suất (W): 10W
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Kích thước: 9*20*9 cm
Chất liệu : Nhôm cao cấp

Giảm giá!
913.000  593.000 

Công suất (W): 10W
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Kích thước: 9*20*9 cm
Chất liệu : Nhôm cao cấp

Giảm giá!
767.000  500.000 

Công suất (W): 2*5W
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Kích thước: 17*4*8 cm
Chất liệu : Nhôm cao cấp

Giảm giá!
767.000  500.000 

Công suất (W): 2*5W
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Kích thước: 17*4*8 cm
Chất liệu : Nhôm cao cấp

Giảm giá!
556.000  361.000 

Công suất (W): 8W
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Kích thước:11*2,8*9 cm
Chất liệu : Nhôm cao cấp

Giảm giá!
556.000  361.000 

Công suất (W): 8W
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Kích thước:11*2,8*9 cm
Chất liệu : Nhôm cao cấp

Giảm giá!
656.000  426.000 

Công suất (W): 12W
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Kích thước:17*2,8*9 cm
Chất liệu : Nhôm cao cấp

Giảm giá!
656.000  426.000 

Công suất (W): 2*12W
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Kích thước:17*2,8*9 cm
Chất liệu : Nhôm cao cấp

Giảm giá!
1.290.000  839.000 

Công suất (W): 2*12W
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Kích thước:
Chất liệu : Nhôm cao cấp

Giảm giá!
1.290.000  839.000 

Công suất (W): 2*12W
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Kích thước:
Chất liệu : Nhôm cao cấp

Giảm giá!
865.000  562.000 

Công suất (W): 12W
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Kích thước: 10*10*10 cm
Chất liệu : Nhôm cao cấp

Giảm giá!
865.000  562.000 

Công suất (W): 12W
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Kích thước: 10*10*10 cm
Chất liệu : Nhôm cao cấp

Giảm giá!
990.000  644.000 

Công suất (W): 2*7w
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Kích thước: 16*5*8 cm
Chất liệu : Nhôm cao cấp

Giảm giá!
990.000  644.000 

Công suất (W): 2*7w
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Kích thước: 16*5*8 cm
Chất liệu : Nhôm cao cấp

Giảm giá!
1.010.000  657.000 

Công suất (W): 2*7w
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Kích thước: 16.5*10*7.5 cm
Chất liệu : Nhôm cao cấp

Giảm giá!
1.010.000  657.000 

Công suất (W): 2*7w
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Kích thước: 16.5*10*7.5 cm
Chất liệu : Nhôm cao cấp

Giảm giá!
865.000  562.000 

Công suất (W): 12w
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Kích thước: 16.5*10*7.5 cm
Chất liệu : Nhôm cao cấp

Giảm giá!
865.000  562.000 

Công suất (W): 12w
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Kích thước: 16.5*10*7.5 cm
Chất liệu : Nhôm cao cấp

Giảm giá!
1.400.000  910.000 

Công suất (W): 2*5w
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Kích thước: 12*10*12.5 cm
Chất liệu : Nhôm cao cấp

Giảm giá!
1.400.000  910.000 

Công suất (W): 2*5w
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Kích thước: 12*10*12.5 cm
Chất liệu : Nhôm cao cấp

Giảm giá!
500.000  325.000 

Công suất (W): 5w
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Kích thước: 10*10*10 cm
Chất liệu : Nhôm cao cấp

Giảm giá!
500.000  325.000 

Công suất (W): 5w
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Kích thước: 10*10*10 cm
Chất liệu : Nhôm cao cấp

Giảm giá!
555.000  361.000 

Công suất (W): 5w
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Kích thước: 20*10*8 cm
Chất liệu : Nhôm cao cấp

Giảm giá!
555.000  361.000 

Công suất (W): 5w
Ánh sáng: vàng
Nhiệt độ màu : 3000k
Kích thước: 20*10*8 cm
Chất liệu : Nhôm cao cấp

0904.6789.22