Showing all 16 results

Đèn Led âm trần Kingeco có đa dạng công suất và mẫu mã phù hợp với nhiều không gian chiếu sáng khác nhau. Đèn âm trần tán quang Kingeco được chia làm 4 nhóm chính là:

1. Đèn âm trần mặt trắng

2. Đèn âm trần siêu mỏng

3. Đèn âm trần viền màu mặt cong

4. Đèn âm trần viền màu mặt phẳng

Giảm giá!

Mã SP: EC-DLP-7-T120-DM-V
Công suất (W): 7w
Ánh sáng: 3 chế độ màu  Vàng, trắng, trung tính
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø120*30 mm
Lỗ khoét :Ø90 mm
Chất liệu : Nhôm đúc,Nhựa ABS

Giảm giá!

Mã SP: EC-DLC-7-T120-DM-B
Công suất (W): 7w
Ánh sáng: 3 chế độ màu  Vàng, trắng, trung tính
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø120*30 mm
Lỗ khoét :Ø90 mm
Chất liệu : Nhôm đúc,Nhựa ABS

Giảm giá!

Mã SP: EC-DLC-7-T120-V
Công suất (W): 7w
Ánh sáng: 3 chế độ màu  Vàng, trắng, trung tính
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø120*30 mm
Lỗ khoét :Ø90 mm
Chất liệu : Nhôm đúc,Nhựa ABS

Giảm giá!

Mã SP: EC-DLC-7-T120-DM-V
Công suất (W): 7w
Ánh sáng: 3 chế độ màu  Vàng, trắng, trung tính
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø120*30 mm
Lỗ khoét :Ø90 mm
Chất liệu : Nhôm đúc,Nhựa ABS

Giảm giá!

Mã SP: EC-DLP-7-T120-DM-V
Công suất (W): 7w
Ánh sáng: 3 chế độ màu  Vàng, trắng, trung tính
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø120*30 mm
Lỗ khoét :Ø90 mm
Chất liệu : Nhôm đúc,Nhựa ABS

Giảm giá!

Mã SP: EC-DLP-7-T120-DM-B
Công suất (W): 7w
Ánh sáng: 3 chế độ màu  Vàng, trắng, trung tính
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø120*30 mm
Lỗ khoét :Ø90 mm
Chất liệu : Nhôm đúc,Nhựa ABS

Giảm giá!

Mã SP: EC-DLP-7-T120-V
Công suất (W): 7w
Ánh sáng: 3 chế độ màu  Vàng, trắng, trung tính
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø120*30 mm
Lỗ khoét :Ø90 mm
Chất liệu : Nhôm đúc,Nhựa ABS

Giảm giá!

Mã SP: EC-DLP-7-T120-B
Công suất (W): 7w
Ánh sáng: 3 chế độ màu  Vàng, trắng, trung tính
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø120*30 mm
Lỗ khoét :Ø90 mm
Chất liệu : Nhôm đúc,Nhựa ABS

Giảm giá!

Mã SP: SPL-6-T120
Công suất (W): 6w
Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø120*20 mm
Lỗ khoét : Ø100 mm
Chất liệu : Nhôm đúc,Nhựa ABS

Giảm giá!

Mã SP: SPL-9-T150
Công suất (W): 9w
Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø150*20 mm
Lỗ khoét : Ø130 mm
Chất liệu : Nhôm đúc,Nhựa ABS

Giảm giá!

Mã SP: SPL-18-T225
Công suất (W): 18w
Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø225*20 mm
Lỗ khoét : Ø 205 mm
Chất liệu : Nhôm đúc,Nhựa ABS

Giảm giá!

Mã SP: SPL-12-T170
Công suất (W): 12w
Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø170*20 mm
Lỗ khoét : Ø 150 mm
Chất liệu : Nhôm đúc,Nhựa ABS

Giảm giá!

Mã SP: EC-DL-9-T140
Công suất (W): 7w
Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø140*30 mm
Lỗ khoét : Ø 100 mm
Chất liệu : Nhôm đúc,Nhựa ABS

Giảm giá!

Mã SP: EC-DL-9-T140-DM
Công suất (W): 9w
Ánh sáng: 3 chế độ màu
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø140*30 mm
Lỗ khoét : Ø 100 mm
Chất liệu : Nhôm đúc,Nhựa ABS

Giảm giá!

Mã SP: EC-DL-7-T120
Công suất (W): 7w
Ánh sáng: 3 chế độ màu
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø120*30 mm
Lỗ khoét : Ø 90 mm
Chất liệu : Nhôm đúc,Nhựa ABS

Giảm giá!

Mã SP: EC-DL-7-T120
Công suất (W): 7w
Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø120*30 mm
Lỗ khoét : Ø 90 mm
Chất liệu : Nhôm đúc,Nhựa ABS

0904.6789.22