Showing all 19 results

Giảm giá!
3.600.000  2.340.000 

Công suất (W):30+24W
Ánh sáng: trắng
Nhiệt độ màu : 6000k
Kích thước : mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!
2.520.000  1.638.000 

Công suất (W):36W
Ánh sáng: trắng
Nhiệt độ màu : 6000k
Kích thước : mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!
3.584.000  2.330.000 

Công suất (W):36W
Ánh sáng: trắng
Nhiệt độ màu : 6000k
Kích thước : mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!
2.072.000  1.347.000 

Công suất (W):18W
Ánh sáng: trắng
Nhiệt độ màu : 6000k
Kích thước : mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!
5.400.000  3.510.000 

Công suất (W):90W
Ánh sáng: trắng
Nhiệt độ màu : 6000k
Kích thước : 800+600+450 mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!
4.700.000  3.055.000 

Công suất (W):30+24+20W
Ánh sáng: trắng
Nhiệt độ màu : 6000k
Kích thước : Ø mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!
4.890.000  3.179.000 

Công suất (W):63w
Ánh sáng: trắng
Nhiệt độ màu : 6000k
Kích thước : Ø 630+420 mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!
2.617.000  1.702.000 

Công suất (W):30
Ánh sáng: trắng
Nhiệt độ màu : 6000k
Kích thước : Ø 540 mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!
2.200.000  1.430.000 

Công suất (W):24w
Ánh sáng: trắng
Nhiệt độ màu : 6000k
Kích thước : Ø 420 mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!
2.800.000  1.820.000 

Công suất (W):63w
Ánh sáng: trắng
Nhiệt độ màu : 6000k
Kích thước : Ø 600+400 mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!
2.050.000  1.333.000 

Công suất (W):38w
Ánh sáng: trắng
Nhiệt độ màu : 6000k
Kích thước :Ø 600 mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!
6.978.000  4.536.000 

Công suất (W):90w
Ánh sáng: trắng
Nhiệt độ màu : 6000k
Kích thước :Ø 44+32+19cm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!
4.320.000  2.808.000 

Công suất (W):114w
Ánh sáng: trắng
Nhiệt độ màu : 6000k
Kích thước :Ø 80+60+40cm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!
2.145.000  1.394.000 

Công suất (W): 40w
Ánh sáng: trắng
Nhiệt độ màu : 6000k
Kích thước :50*50cm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!
2.800.000  1.820.000 

Công suất (W): 64w
Ánh sáng: trắng
Nhiệt độ màu : 6000k
Kích thước :50*50+30*30cm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!
4.450.000  2.893.000 

Công suất (W): 120w
Ánh sáng: trắng
Nhiệt độ màu : 6000k
Kích thước :: 90*90+70*70+50*50cm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!
6.750.000  4.388.000 

Công suất (W): 75w
Ánh sáng: trắng
Nhiệt độ màu : 6000k
Kích thước :: 90*90+70*70+50*50+30cm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!
3.663.000  2.381.000 

Công suất (W): 75w
Ánh sáng: trắng
Nhiệt độ màu : 6000k
Kích thước : 49*49+61*61cm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!
4.919.000  3.197.000 

Công suất (W): 93w
Ánh sáng: trắng
Nhiệt độ màu : 6000k
Kích thước : 37*37+49*49+61*61cm
Chất liệu : Nhôm đúc

0904.6789.22