Showing all 18 results

Giảm giá!

Model: GL-1*10-V120 Công suất: 1*10w Nhiệt độ màu: 3000/4000/6000K Kích thước: 120*120*90 Lỗ khoét: 100*100  

Giảm giá!

Công suất (W): 2*10W
Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 227*120*90
Lỗ Khoét : Ø 210*105mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!

Công suất (W): 5w
Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø334*120*90mm
Lỗ Khoét : Ø 325*105mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!

Công suất (W): 20w
Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 150*70mm
Lỗ Khoét : Ø 130 mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!

Công suất (W): 16w
Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 130*70mm
Lỗ Khoét : Ø 110 mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!

Công suất (W): 10w
Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 110*70mm
Lỗ Khoét : Ø 90 mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!

Công suất (W): 7w
Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 90*52mm
Lỗ Khoét : Ø 76 mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!

Công suất (W): 3w
Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: Ø 84*40 mm
Lỗ Khoét : Ø 76 mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!

Công suất (W): 10w
Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: 115*115*68 mm
Lỗ Khoét : Ø 100*100 mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!
170.000  110.500 

Công suất (W): 6w
Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 82*61 mm
Lỗ Khoét : Ø 76 mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!
319.000  207.350 

Công suất (W): 16w
Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 110*87 mm
Lỗ Khoét : Ø 90 mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!

Công suất (W): 10w
Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 115*68mm
Lỗ Khoét : Ø 100 mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!

Công suất (W): 20w
Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 145*82 mm
Lỗ Khoét : Ø 130 mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!

Công suất (W): 30w
Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø180*88 mm
Lỗ Khoét : Ø 170 mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!

Công suất (W): 20w
Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 145*145*82
Lỗ Khoét : Ø 130*130 mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!

Công suất (W): 30w
Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 180*180*88mm
Lỗ Khoét : Ø 170*170 mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!
230.000  149.500 

Công suất (W): 5w
Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 95*42 mm
Lỗ Khoét : Ø 85 mm
Chất liệu : Nhôm đúc

Giảm giá!
290.000  188.500 

Công suất (W): 7w
Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 110*40mm
Lỗ Khoét : Ø 90 mm
Chất liệu : Nhôm đúc

0904.6789.22