Showing all 6 results

Giảm giá!
250.000  162.500 

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: Ø 137*115*55mm
Công suất (W): 10w
Chất liệu : Nhôm đúc Nhựa ABS

Giảm giá!
590.000  383.500 

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: Ø 213*171*67mm
Công suất (W): 30w
Chất liệu : Nhôm đúc Nhựa ABS

Giảm giá!
890.000  578.500 

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: Ø 287*369*93mm
Công suất (W): 50w
Chất liệu : Nhôm đúc Nhựa ABS

Giảm giá!
1.790.000  1.163.000 

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: Ø 287*369*93mm
Công suất (W): 80w
Chất liệu : Nhôm đúc Nhựa ABS

Giảm giá!
1.980.000  1.287.000 

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: Ø 391*316*94mm
Công suất (W): 100w
Chất liệu : Nhôm đúc Nhựa ABS

Giảm giá!
3.980.000  2.587.000 

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: Ø 391*316*94mm
Công suất (W): 1500w
Chất liệu : Nhôm đúc Nhựa ABS

0904.6789.22