Showing all 10 results

ĐÈN LED ỐP TRẦN KINGLED HIỆN ĐẠI, CAO CẤP, CHẤT LƯỢNG

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / Vàng/ Trung tính
Chất liệu: Nhôm đúc
Kích thước: Ø 220*50mm
Công suất (W): 16w

Giảm giá!
4.700.000  3.055.000 

Ánh sáng: 10 chế độ màu sắc Nhiệt độ màu : 2800k / 6000k Kích thước: Ø 800*145mm/3,2kg Công suất (W): 56w Kiểu dáng: Tròn

Giảm giá!
1.550.000  1.007.500 

Ánh sáng: 3 chế độ màu sắc
Nhiệt độ màu : 2800k / 6000k
Kích thước: Ø 420*420mm/1,3kg
Công suất (W): 24w
Kiểu dáng: Tròn

Giảm giá!
1.180.000  767.000 

Ánh sáng: 3 chế độ màu sắc điều khiển từ xa
Nhiệt độ màu : 2800k / 6000k
Kích thước: Ø 450*91mm/1,3kg
Công suất (W): 24w
Kiểu dáng: Tròn

Giảm giá!
3.800.000  2.470.000 

Ánh sáng: 6 chế độ màu sắc điều khiển từ xa
Nhiệt độ màu : 2800k / 6000k
Kích thước: Ø 600*78mm/2,8kg
Công suất (W): 56w
Kiểu dáng: Tròn

Giảm giá!
2.940.000  1.911.000 

Ánh sáng: 6 chế độ màu sắc điều khiển từ xa
Nhiệt độ màu : 2800k / 6000k
Kích thước: Ø 530*135mm/1,9kg
Công suất (W): 38w
Kiểu dáng: Tròn

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / Vàng
Chất liệu: Nhôm đúc
Kích thước: Ø 220*28mm
Công suất (W): 18W
Kiểu dáng: Vuông / tròn

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / Vàng
Chất liệu: Nhôm đúc
Kích thước: Ø 220*28mm
Công suất (W): 24w
Kiểu dáng: Vuông / tròn

Giảm giá!
2.470.000  1.605.000 

Ánh sáng: 6 chế độ màu sắc điều khiển từ xa
Nhiệt độ màu : 2800k / 6000k
Kích thước: Ø 430*91mm/1,3kg
Công suất (W): 28w
Kiểu dáng: Tròn

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / Vàng
Chất liệu: Nhôm đúc
Kích thước: Ø 162*28mm
Công suất (W): 12W
Kiểu dáng: Vuông / tròn

0904.6789.22