Showing 145–168 of 197 results

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: 1200mm
Công suất (W): 28w
Chất liệu : Thuỷ tinh

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: Ø 230*230*21mm
Công suất (W): 20w
Lỗ khoét : Ø 210*210 mm
Chất liệu : Mica, hợp kim nhôm

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: Ø 230*21mm
Công suất (W): 20w
Lỗ khoét : Ø 210 mm
Chất liệu : Mica, hợp kim nhôm

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: Ø 200*200*21mm
Công suất (W): 16w
Lỗ khoét : Ø 180*180 mm
Chất liệu : Mica, hợp kim nhôm

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: Ø 200*21mm
Công suất (W): 16w
Lỗ khoét : Ø 180 mm
Chất liệu : Mica, hợp kim nhôm

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: Ø 176*176*221mm
Công suất (W): 12w
Lỗ khoét : Ø 160*160 mm
Chất liệu : Mica, hợp kim nhôm

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: Ø 176*21mm
Công suất (W): 12w
Lỗ khoét : Ø 160 mm
Chất liệu : Mica, hợp kim nhôm

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: Ø 150*150*21mm
Công suất (W): 9w
Lỗ khoét : Ø 130*130 mm
Chất liệu : Mica, hợp kim nhôm

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: Ø 150*21mm
Công suất (W): 9w
Lỗ khoét : Ø 130 mm
Chất liệu : Mica, hợp kim nhôm

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: Ø 120*120*21mm
Công suất (W): 6w
Lỗ khoét : Ø 110*110 mm
Chất liệu : Mica, hợp kim nhôm

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: Ø 120*21mm
Công suất (W): 6w
Lỗ khoét : Ø 110 mm
Chất liệu : Mica, hợp kim nhôm

Giảm giá!
1.880.000  1.222.000 

Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: 600*1200*90mm
Công suất (W): 72w
Lỗ khoét : 580*1180 mm
Chất liệu : Mica, hợp kim nhôm

Giảm giá!
800.000  520.000 

Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: 600*600mm
Công suất (W): 48w
Lỗ khoét : 580*580 mm
Chất liệu : Mica, hợp kim nhôm

Giảm giá!
990.000  643.500 

Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: 300*1200mm
Công suất (W): 48w
Lỗ khoét : 280*1180 mm
Chất liệu : Mica, hợp kim nhôm

Giảm giá!
930.000  604.500 

Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: 600*600mm
Công suất (W): 48w
Lỗ khoét : 580*580 mm
Chất liệu : Mica, hợp kim nhôm

Giảm giá!
860.000  560.000 

Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: 300*1200mm
Công suất (W): 46w
Lỗ khoét : 280*1180 mm
Chất liệu : Mica, hợp kim nhôm

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 110*65mm
Công suất (W): 12w
Kiểu dáng: Ống Bơ
Chất liệu : Mica

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 90*57mm
Công suất (W): 7w
Kiểu dáng: Ống Bơ
Chất liệu : Mica

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 90*100mm
Công suất (W): 7w
Kiểu dáng: Ống Bơ
Chất liệu : Nhựa Cao Cấp, Nhôm

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 90*100mm
Công suất (W): 12w
Kiểu dáng: Ống Bơ
Chất liệu : Nhựa Cao Cấp, Nhôm

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 110*130mm
Công suất (W): 15w
Kiểu dáng: Ống Bơ
Chất liệu : Nhựa Cao Cấp, Nhôm

Giảm giá!

Ánh sáng: Trắng / TT / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 4000k / 6000k
Kích thước: Ø 90*100mm
Công suất (W): 18w
Kiểu dáng: Ống Bơ
Chất liệu : Nhựa Cao Cấp, Nhôm

Giảm giá!
110.000  71.500 

Ánh sáng: Trắng / vàng
Nhiệt độ màu : 3000k / 6000k
Kích thước: 50m/cuộn
Công suất (W): 8W/M
Chất liệu : Phíp và dây đồng

Giảm giá!

Xuất xứ : Nhập Khẩu

0904.6789.22