RẮC NỐI NGUỒN

83.200 

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm: RNCM-RNN-DC

Kích thước: 65*25*15

Hà Nội
Sài Gòn